HOME: Muat Turun Polisi IT UiTM

Polisi IT UiTM

E-mail Print PDF

Dokumen Polisi IT Universiti Teknologi MARA merupakan sebuah dokumen yang menggariskan peraturan penggunaan aset dan kemudahan IT UiTM dengan cara yang betul. Ia mesti dibaca dan dipatuhi oleh setiap pengguna kemudahan IT universiti. Polisi ini menjadi asas tadbir urus IT UiTM bagi memastikan penggunaan IT yang cekap dan berkesan dengan pelaburan yang optimum.

Tujuan polisi ini adalah untuk memaklumkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna aset dan sumber IT Universiti, sama ada dari kalangan warga universiti atau pihak luar, untuk mengguna kemudahan yang diberikan secara berhemah dan menjaga keselamatan aset IT dari segi perkakasan, perisian dan maklumat.


Sila klik pada lampiran Polisi IT berikut untuk maklumat lanjut :-