Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih
berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/3/17 - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Peralatan Alat Pandang Dengar Secara Pakej 
    Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

    Tarikh tutup tawaran sebutharga : 23 FEBRUARI 2017 (12:00 t/hari)


Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 09/02/2017 di Bahagian Kewangan, Bangunan Menara Wibawa, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu. KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU.

Hanya penama di dalam Sijil Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) sahaja yang boleh menghandiri taklimat/lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh
mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH (PMS) dan Sijil Bumiputera (Jika ada) Beserta Salinan Sijil-Sijil berkenaan semasa MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotokopi TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.