Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih
berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/PER/T/7/5/17 - Cadangan Pembinaan Pencawang Elektrik "C" Kompleks Sukan Rekreasi Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan
    Dengannya Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

    Tarikh tutup tawaran tender : 21 Mac 2017 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Tawaran akan dipamer mulai 14/02/2017. Taklimat /lawatan tapak bagi tawaran diatas akan diadakan pada 28/02/2017
Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu. Kehadiran petender
ke taklimat dan lawatan sahaja yang akan dibenarkan membeli dokumen tawaran.

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.