Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih
berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/PER/T/3/12/17  -  Cadangan Perkhidmatan Sewaan Perabot (Membekal, Menghantar,  Memasang, Menyusun Atur dan
    Menyelenggara) Di Kolej Manukan, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

    Tarikh tutup tawaran tender : 27 April 2017 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Tawaran akan dipamer mulai 30/03/2017. Taklimat /lawatan tapak bagi tawaran diatas akan diadakan pada
06/04/2017 Jam 10.00 pagi di Kolej Manukan, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

Kehadiran petender ke taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

 

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.