Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/8/17 - CADANGAN KERJA-KERJA PEMASANGAN TAMBAHAN SISTEM PENYAMAN UDARA
    DI DEWAN AL-BUKHARI UiTM CAWANGAN SABAH, KAMPUS KOTA KINABALU.

Tarikh tutup tawaran sebutharga : 25 JULAI 2017 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 04 JULAI 2017 di Bahagian Kewangan, 
Bangunan Wibawa, Aras 3, UiTM Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah. 

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU.

Hanya penama di dalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut.

Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. 
Perkhidmatan fotokopi TIDAK DISEDIAKAN.                             

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.