Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/13/17 - CADANGAN PERKHIDMATAN DAN PEMBAIKAN UNTUK KENDERAAN RINGAN BAWAH 3 TAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI  UiTM CAWANGAN SABAH, KAMPUS KOTA KINABALU

Tarikh tutup tawaran sebutharga : 09 OGOS 2017 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 12/07/2017 di Bahagian Kewangan, Bangunan Wibawa, Aras 3, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah. KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU.     
               
Hanya penama di dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) dan sijil-sijil berkaitan sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut. Syarikat TIDAK BOLEH MEWAKILKAN pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.                    
Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM), atau PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH  (PMS) dan Sijil Bumiputera (Jika ada) Beserta Salinan Sijil-Sijil berkenaan semasa HADIR LAWATAN TAPAK dan MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN.                  
           

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.