Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/16/17 - Cadangan Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Bekalan Air Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di
                                         UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.
                                       
                                         Tarikh tutup tawaran sebutharga : 21 SEPTEMBER 2017 (12:00 t/hari)

2. UiTM/CSH/SH/17/17 - Cadangan Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan Sitem Penyaman Udara Jenis 'Split Unit' Dan Sesalur Untuk
                                         Tempoh Tiga (3) Tahun (2017-2020)Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu

                                         Tarikh tutup tawaran sebutharga : 28 SEPTEMBER 2017 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 31/08/2017 di Bahagian Kewangan, Bangunan Menara Wibawa, Aras 3, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU.     
               

Hanya penama di dalam Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) atau Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

               

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan Sijil-Sijil berkenaan semasa MEMBELI DOKUMEN TAWARAN.
Perkhidmatan fotokopi TIDAK DISEDIAKAN.                  
           

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.