Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/24/17  - Cadangan Perkhidmatan Dan Pembaikan Untuk Kenderaan Ringan Bawah 3 Tan Untuk Tempoh Tiga Tahun
                                            (2018-2021) Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu

                                          Tarikh tutup tawaran sebutharga : 06 DISEMBER 2017 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 08/11/2017 di Bahagian Kewangan, Bangunan Menara Wibawa, Aras 3,
UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU.     
 

Hanya penama di dalam Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS)
DAN Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang boleh menghadiri taklimat /lawatan tapak tersebut.
Syarikat Tidak Boleh Mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebutharga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa MEMBELI DOKUMEN TAWARAN.
Perkhidmatan fotokopi TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.