Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/PER/T/3/48/17  -  CADANGAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN ELEKTRIK
                                           SELAMA TIGA (3) TAHUN DI UiTM CAWANGAN SABAH KAMPUS KOTA KINABALU (2018-2020)

                                          Tarikh tutup tawaran sebutharga : 20 DISEMBER 2017 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 15/11/2017 di Bahagian Kewangan, Bangunan Menara Wibawa, Aras 3,
UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

Hanya penama di dalam Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), 
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri taklimat /lawatan tapak tersebut.
(Rujuk kelayakan tender berkenaan).

Petender Tidak Boleh Mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.
Dokumen Tawaran boleh dibeli selepas taklimat dan lawatan tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan
Wang Tunai /Deraf Bank atas namaBENDAHARI UiTM.

Petender-petender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal KKM, CIDB, SPKK Dan Salinan sijil taraf bumiputera (jika ada)
serta SALINAN sijil-sijil berkenaan semasa MEMBELI DOKUMEN TAWARAN tersebut.

Dokumen tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan.

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN TENDER untuk keterangan lanjut.