Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan/Kerja seperti berikut :-

No.Tender : UiTM/PER/T/7/13/18
Cadangan Pemuliharaan Dan Ubahsuai Kafeteria River View Court Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu

Sila klik pada Iklan Sebutharga untuk maklumat lanjut.

Dokumen Meja Tawaran akan dipamer pada 06/03/2018.

2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran. Hanya Penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kontraktor yang TIBA LEWAT daripada masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut :

i. Tidak dibenarkan menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak

ii. Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini

iii. Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan

3. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat Dan Lawatan Tapak waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UiTM

4. Petender-petender dikehendaki membawa ‘SALINAN SIJIL-SIJIL VIRTUAL’ / SIJIL ASAL PENDAFTARAN CIDB, SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) dalam bidang/gred seperti diatas semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut

5. Tawaran ditutup pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Tawaran Tender yang lewat diterima dari waktu tutup tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh Iklan : 06/03/2018 (Selasa) Utusan Malaysia