Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/10/18 : Cadangan Perkhidmatan Penyelenggaraan Tayar Dan Bateri Kenderaan Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
                                           Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

                                      
                                       Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.
                                       Tarikh tutup tawaran sebutharga : 26 JUN 2018 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 05/06/2018 di Bahagian Kewangan, Bangunan Menara
Wibawa, Aras 3, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU.     

Hanya penama di dalam Sijil Perbendaharaan Malaysia (PMS) atau Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) sahaja yang
boleh menghadiri taklimat /lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam
sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebutharga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa MEMBELI DOKUMEN TAWARAN.
Perkhidmatan fotokopi TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.