Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/14/18 : Cadangan Pembinaan Laluan Berbumbung Di Kolej Mantanani Dan Manukan,
    Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

                                       Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.
                                       Tarikh tutup tawaran sebutharga : 27 SEPTEMBER 2018 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 06/09/2018 di Bahagian Kewangan, Bangunan Menara
Wibawa, Aras 3, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU.     

Hanya penama di dalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang boleh menghadiri taklimat /lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebutharga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotokopi TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.