Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/22/18 : Cadangan Membina Dan Menyiapkan Pagar Sempadan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya
                                           Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Tawau.

                                      
                                       Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.
                                       Tarikh tutup tawaran sebutharga : 29 NOVEMBER 2018 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 09/11/2018 di Unit Pengurusan Perolehan, Bahagian Kewangan,
UiTM Cawangan Sabah, Kampus Tawau.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI TAWAU.     

Hanya penama di dalam Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) atau Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri
taklimat /lawatan tapak tersebut.

Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.