Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

UiTM/CSH/SH/24/18 : Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Menyelenggara Sistem Rangkaian Komputer
Ke Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

                                      
                                       Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.
                                       Tarikh tutup tawaran sebutharga : 17 DISEMBER 2018 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 26/11/2018 di Bahagian Kewangan, Bangunan Wibawa, Aras 3, UiTM Sabah,
Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama yang berdaftar di dalam Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) sahaja yang boleh menghadiri taklimat /lawatan tapak tersebut.

Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.