CORPORATE COMMUNICATIONS UNIT

 • Siti Yasmin Badrum Corporate Communications Coordinator/ Penyelaras Perhubungan Korporat
  Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  Phone: 088-513801
 • Sudin Bulaham Pembantu Tadbir (PTPO) Tingkatan Kanan
  Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  Phone: 088-513808
 • Fatimah Dullah Pegawai Khidmat Pelanggan
  Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  Phone: 088-325151
 • Mohd. Kammal Madisin @ Maidi Pegawai Khidmat Pelanggan
  Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  Phone: 088-325151
 • Sharif Abdul Ghani Sarif Sai Pembantu Operasi
  Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  Phone: 088-325151
 • Saime Sumar Pembantu Operasi
  Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  Phone: 088-325151