FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

Nama
Jawatan
Bidang
No. Telefon
PENSYARAH KANAN
PELANCONGAN
088 - 513759
PENSYARAH 
PELANCONGAN
088 - 513791
PENSYARAH 
PELANCONGAN
088 - 325151
PENSYARAH KANAN
PELANCONGAN
088 - 513722
PENSYARAH KANAN
PELANCONGAN
088 - 513744
PENSYARAH KANAN
PELANCONGAN
088 - 513751
PENSYARAH KANAN
PENGURUSAN HOTEL
088 - 513705
PENSYARAH 
PELANCONGAN
088 - 513753
PENSYARAH 
PELANCONGAN
088 - 325151
PENSYARAH 
PELANCONGAN
088 - 325151
PENSYARAH KANAN
PENGURUSAN HOTEL
088 - 513751
PENSYARAH KANAN
PELANCONGAN
088 - 513733
PENSYARAH KANAN
PENGURUSAN HOTEL
088 - 513755 / 325422
PENSYARAH KANAN
PENGURUSAN HOTEL
088 - 513668
PENSYARAH KANAN
PELANCONGAN
088 - 513750
PENSYARAH KANAN
PELANCONGAN
088 - 325263
PENSYARAH 
SENI KULINARI
088 - 513758

  HUBUNGI KAMI

  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
  Kampus Kota Kinabalu
  Beg Berkunci 71,
  88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
   
  Tel.     : +6088 - 325151
  Faks   : +6088 - 513855
  E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my