Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

UiTM/CSH/SH/5/19 : CADANGAN PERKHIDMATAN DAN PEMBAIKAN UNTUK KENDERAAN BERAT ATAS 3 TAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (2019-2021) DI UiTM CAWANGAN SABAH, KAMPUS KOTA KINABALU.

                                    
                                       Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.
                                       Tarikh tutup tawaran sebutharga : 16 MEI 2019 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 25/04/2019 di Bahagian Kewangan, UiTM Cawangan Sabah,
Kampus Kota Kinabalu.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama yang berdaftar di dalam Kementerian/Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.