Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

UiTM/CSH/SH/6/19 - Cadangan Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan Berjadual Sistem Loji Rawatan Kumbahan, Tangki Septik Dan Perangkap Lemak Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (2019-2022) Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.
                                      
                                       Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.
                                       Tarikh tutup tawaran sebutharga : 22 MEI 2019 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 08/05/2019 di Bahagian Kewangan, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama yang berdaftar di dalam  Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) ATAU Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(CIDB) sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama
di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.