Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/10/19 : Cadangan Perkhidmatan Sewaan Perabot (Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur dan Menyelenggara)
   di Kolej Kediaman Pelajar, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Tawau  Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun.


                                       Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.
                                       Tarikh tutup tawaran sebutharga : 25 JULAI 2019 (12:00 t/hari)

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan dipamer mulai 11/07/2019 di Menara Gemilang, Unit Kewangan, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Tawau.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI TAWAU.     

Hanya penama di dalam Kementerian Kewangan Malaysia ( KKM) atau Sijil Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.

Syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.