Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

UiTM/CSH/SH/11/19 : Cadangan Perkhidmatan Dan Pembaikan One-Off Bas Penumpang Jenama Scania Di UiTM Cawangan Sabah,
Kampus Kota Kinabalu.
Tarikh tutup tawaran sebutharga : 21 OKTOBER 2019 (12:00 t/hari)

UiTM/CSH/SH/12/19 : Cadangan Perkhidmatan Dan Pembaikan Untuk Kenderaan Berat Atas 3 Tan Untuk Tempoh Dua (2) Tahun (2019-2021)
Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.
Tarikh tutup tawaran sebutharga : 28 OKTOBER 2019 (12:00 t/hari)

 

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 07/10/2019 di Bahagian Kewangan, UiTM Cawangan Sabah,
Kampus Kota Kinabalu.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama yang berdaftar di dalam Kementerian/Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan
tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.
Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.