Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

UiTM/CSH/SH/16/19 : Cadangan Sewaan Kedai Runcit Kolej Mantanani, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu

UiTM/CSH/SH/17/19 : Cadangan Sewaan Kedai Runcit Kolej Manukan, UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu

Tarikh tutup tawaran sebutharga : 12 NOVEMBER 2019 (12:00 t/hari)

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 22/10/2019 di Bahagian Kewangan, Bangunan Wibawa, Aras 3,
UiTM Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama di dalam Kementerian Kewangan Malaysia ( KKM) atau Sijil Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) sahaja yang
boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam
sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.