Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

UiTM/CSH/SH/18/19 : Perkhidmatan Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Bekalan Elektrik Selama Dua (2) Tahun Bagi
UiTM Cawangan Sabah,
Kampus Kota Kinabalu.

UiTM/CSH/SH/19/19 : Cadangan Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Penyaman Udara Jenis 'Inverter Unit'
Untuk Tempoh
Dua (2) Tahun (2019-2021) Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

Tarikh tutup tawaran sebutharga : 14 NOVEMBER 2019 (12:00 t/hari)

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 24/10/2019 di Bahagian Kewangan, Bangunan Wibawa, Aras 3,
UiTM Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama di dalam Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) DAN
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak tersebut.
Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.