Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/20/19 : Cadangan Pembinaan Laluan Pejalan Kaki Dari Kolej Mantanani Ke Menara Pustaka, Serta Kerja-Kerja Berkaitan
    Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.
    Tarikh tutup tawaran sebutharga : 04 DISEMBER 2019 (12:00 t/hari)

2. UiTM/CSH/SH/21/19 : Cadangan Penggantian Lapisan Kalis Air Di Tandas-Tandas Pelajar Di Kolej Mantanani Dan Mabul Termasuk
    Kerja-Kerja Berkaitan Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.
    Tarikh tutup tawaran sebutharga : 04 DISEMBER 2019 (12:00 t/hari)

3. UiTM/CSH/SH/22/19 : Cadangan Penggantian Paip Sistem Pencegah Kebakaran Untuk Pili Bomba Dan Hose Reel Di Kolej
    Mantanani Dan Mabul Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.
    Tarikh tutup tawaran sebutharga : 04 DISEMBER 2019 (12:00 t/hari)

4. UiTM/CSH/SH/23/19 : Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Menjahit Dan Memasang Kain langsir Dan Track Railing
    Untuk Kolej Kediaman Manukan Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

   
Tarikh tutup tawaran sebutharga : 25 NOVEMBER 2019 (12:00 t/hari)

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 13/11/2019 di Bahagian Kewangan, Bangunan Wibawa, Aras 3,
UiTM Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama di dalam Berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) DAN
Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) sahaja yang boleh menghadiri taklimat /lawatan tapak tersebut.
Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.
Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.