Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti dibawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan bekalan seperti berikut :-

1. UiTM/CSH/SH/24/19 : Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Pintu Dan Tingkap Aluminium Jenis 'Awning' Di Kafeteria Kolej Manukan
                                         UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

2. UiTM/CSH/SH/25/19 : Cadangan Pembaikan Besi Penghadang Di Kolej Mantanani, Mabul Dan Manukan Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan
                                         Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

3. UiTM/CSH/SH/26/19 : Cadangan Pembinaan Pondok Kawalan Keselamatan Polis Bantuan Di Simpang Kolej Mantanani Dan Kolej Mabul
                                         Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

4. UiTM/CSH/SH/27/19 : CadanganKerja-Kerja Penamatan Kabel Voltan Tinggi Pencawang B Dan D, Serta Penyediaan Bekalan Elektrik Untuk
                                         Pusat Islam Di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu.

                                        Tarikh tutup tawaran sebutharga : 11 DISEMBER 2019 (12:00 t/hari)

Sila klik pada pautan IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA untuk keterangan lanjut.

Naskah Dokumen Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan pada 27/11/2019 di Bahagian Kewangan, Bangunan Wibawa, Aras 3,
UiTM Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Sabah.

KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENYEBUTHARGA YANG BERALAMAT DI KOTA KINABALU. 

Hanya penama di dalam Berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang boleh
menghadiri taklimat /lawatan tapak tersebut. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil-sijil yang
dinyatakan. Kehadiran adalah WAJIB.

Penyebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Dan Salinan sijil berkenaan semasa
MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. Perkhidmatan fotocopy TIDAK DISEDIAKAN dan harap maklum.