Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia berstatus Bumiputera/Bukan Bumiputera (Jawatan Akademik) dan Bumiputera (Jawatan Pentadbiran) yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak di Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah.

  • JAWATAN AKADEMIK

    • Bahasa Mandarin
    • Bahasa Arab

  • JAWATAN PENTABDIRAN
    • Pegawai Psikologi

Untuk maklumat lanjut, klik pautan berikut: