Fungsi Unit Latihan Pembangunan Dan Kepimpinan Pelajar

  • Melaksanakan Modul Latihan Program Pembangunan & Kepimpinan Pelajar
  • Melaksanakan Ceramah / Kursus / Seminar Kenegaraan
  • Menganjurkan program kepimpinan