PENGENALAN

Unit Pentadbiran merupakan salah satu Unit di bawah Bahagian Hal Pelajar. Unit ini berperanan menjadi urusetia untuk menyelaras segala aktiviti dan pentadbiran unit – unit di bawah BHEP. Selain itu Unit ini juga berperanan menguruskan kebajikan & tatatertib pelajar, pentadbiran dan aktiviti pelajar.