DEPUTY RECTOR

Dr. Sharifah Nurafizah binti Syed Annuar 
Timbalan Rektor PJIM & A
088-513872 (A)


Unit Pengajian Kerajaan Tempatan

-
Penyelaras Unit Pengajian Kerajaan Tempatan
088-513865


Unit Pengurusan Penyelidikan (UPP)

Siti Sarayati Abd. Mawah
Penyelaras Unit Pengurusan Penyelidikan (UPP)
088-513867


Unit Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni

Siti Yasmin Badrum
Penyelaras Unit Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni
088-513862iLQAM

Mohd Hafezan Bin Sisa
Penyelaras iLQAM
088-513860


Unit Perancangan Strategik/Penyelaras Penerbit UiTM (UiTM Press)

Dr. Haijon Gunggut
Penyelaras Unit Perancangan Strategik/Penyelaras Penerbit UiTM (UiTM Press)
088-513864


MASMED

-
Koordinator MEDEC / MASMED
088-513863

Cyril Supain @ Christopher
Koordinator Tunas Mekar (TM)
088-513871

Surail Abd Kahar
Penasihat Kelab Keusahawanan
088-325190/513870

Marius Benedict
Penasihat Ko Siswa
088-513729

Hazmi Ag Damit
Penasihat Kelab Myagrosis
088-513678

Franklin Hazley Lai
ENACTUSS
088-513672