Ketua Unit Sukan

                                     Dr. Mohd. Shafiq Bin Abdullah
                                     Unit Sukan
                                  Bahagian Hal Ehwal Pelajar
                                  UiTM Cawangan Sabah,
                                  Beg Berkunci 71,
                                  88997, Kota Kinabalu, Sabah.
                                  Tel No : 088-325 452
                                  Fax No : 088-325 460Asas Perancangan Unit Sukan UiTM Cawangan Sabah

Adalah menjadi tanggungjawab Unit Sukan untuk merancang, melaksana, membangun, dan membudayakan sukan di
UiTM Cawangan Sabah serta meneruskan program pembangunan sukan.  Bagi merealisasikan matlamat dan perancangan
strategik jangka masa panjang Unit Sukan sejajar bersama asas Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pengajian Tinggi (DSPIPT).

Bersama dengan tujuh (7) program teras utama dengan memberi tumpuan dalam usaha memartabatkan sukan IPT ke tahap lebih
tinggi dengan melahirkan "The Thinking Athlete" berikut adalah program tersebut :-

i) Program Pembudayaan Sukan
ii) Program Pembangunan Insfrastruktur Sukan
iii) Program Pembangunan Pusat Kecemerlangan Sukan
iv) Skim Kecemerlangan/Kebajikan, Instentif san Penyelidikan Sukan
v) Program Pembangunan Pengajian Sukan di IPT
vi) Program Promosi dan Jaringan Kerja

FACEBOOK - Like us On Facebook
@unitsukanuitmsabah