• Menyediakan perkhidmatan kaunseling.
  • Memberi perkhidmatan dan penempatan kerjaya.
  • Menganjurkan program / seminar kaunseling dan kerjaya.