kampus tawau 4

Koordinator

Koordinator Tawau

hline

TN. HJ. MULIYADI BIN GULILING
Koordinator Kampus Tawau

Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Tawau
KM36 Jalan Apas Balung
Peti Surat 61372
91032 Tawau, Sabah.
 

Tel No: 089-951655/611/677
Fax No: 089-951644

Vision

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

Mission

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional. penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Objectives

  • Menyediakan peluang maksimum kepada kaum bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan.
  • Menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan negara.
  • Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM.
  • Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga bersedia berkhidmat di peringkat global.
  • Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang dapat menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat.

Facilities Provided

MDAB

1. Kemasukan untuk 'Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB)'; dibuka 2 kali pengambilan September dan March.

2. Borang boleh didapati secara percuma di semua cawangan UiTM dan tiada proses bayaran.

3. Program MDAB  satu saluran ke Universiti untuk pelajar bumiputera yang berkelayakan dan pendapatan kasar ibu bapa kurang dari RM4000 manakala program PERDANA pula untuk pelajar yang berkelayakan dan berpendapatan kasar ibu bapa lebih daripada RM4000

4. Click

(i) MDAB brochure

(ii) MDAB form 2018

(iii) PERDANA form 2018.

5. fb1   Facebook Rasmi MDAB UiTM Sabah Kampus Tawau

Department