HEAD OF DEPARTMENT

KETUA BAHAGIAN INFOSTRUKTUR Copy

hline

IRWANSAH BIN AMRAN
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Rumah No. 3 & 4, Bukit Pentadbiran
UiTM Cawangan Sabah,
Beg Berkunci 71,
88997, Kota Kinabalu, Sabah. 
 
Tel No : 088-325230
Fax No : 088-325236

Latar belakang

Bahagian Infostruktur yang dahulu nya dikenali sebagai Bahagian Pengurusan ICT bertanggungjawab menguruskan kemudahan
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) di UiTM Cawangan Sabah.

Terdapat 5 Fungsi Utama di bawah seliaan Bahagian Infostruktur iaitu : -
      
1) Merancang, Mengurus dan menyedia keperluan ICT yang terkini untuk Universiti /Kampus.
2) Merancang, Mengurus dan menyelenggara perkakasan, dan sistem ICT.
3) Merancang dan menguruskan perisian yang diperlukan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran.
4) Mengurus makmal komputer – pengajaran dan pembelajaran.
5) Memantau dan menyelenggara sistem pengurusan pejabat yang dibangunkan oleh Pejabat Infostruktur.

Objektif

1) Merancang, mengurus dan menyedia keperluan ICT yang terkini untuk Universiti.

2) Merancang, mengurus dan menyelenggara perkakasan dan sistem ICT.

3) Mengurus makmal komputer menjadi salah sebuah tempat menimba ilmu yang cekap dan berkesan.

4) Merancang dan menguruskan perisian yang diperlukan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran.

Visi & Misi

MISI

Mewujud, menyelaras dan menyelenggara keperluan infrastruktur dan sistem komunikasi serta teknologi maklumat (ICT).

VISI

Menjadi pakar rujuk dalam hal perkakasan, perisian, rangkaian dan pembangunan sistem pengurusan komputer.

Sistem iSMS

Untuk membuat aduan /permohonan ICT hendaklah melalui sistem iSMS

Directory Staff

Head Of Department
IRWANSAH BIN AMRAN
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Phone :088-325230
Fax : 088-325236

Unit Pengurusan Rangkaian & Keselamatan ICT
HASMARI BIN EKOL
Pen. Peg. Teknologi Maklumat
Phone :088-325232
Fax : 088-325236

DONALD DEAN GILBERT
Pen. Peg. Teknologi Maklumat
Phone :088-325234
Fax : 088-325236

Unit Perkhidmatan Pengguna
LATIFAH BINTI AHMAD
Pen. Peg. Teknologi Maklumat
Phone :088-325231
Fax : 088-325236

FREDLY BIN MASRI
Juruteknik Komputer Kanan
Phone :088-325233
Fax : 088-325236

Unit Sistem & Aplikasi
NORNADIAH BINTI AB. KIPLLI
Pen. Peg. Teknologi Maklumat
Phone :088-325235
Fax : 088-325236

MOHD. SYAFIQ ASYRAF BIN JAMAR@JAMAL
Pen. Peg. Teknologi Maklumat
Phone :088-325233
Fax : 088-325236

Unit Pentadbiran AM
RINNO AMEY AWANG
Pembantu Tadbir Kanan
Phone :088-325237
Fax : 088-325236