TIMBALAN BENDAHARI

 
TIMBALAN BENDAHARI BAHARU 1 Copy
  TN. HJ. SAMSUDDIN BIN MOHD. AMIN
  Timbalan Bendahari (W48)
 
  Bahagian Kewangan 
  UiTM Cawangan Sabah,
  Beg Berkunci 71,
  88997, Kota Kinabalu, Sabah.

  Tel. : 088-513883

Objektif

 • Mencapai pengurusan kewangan terbaik dengan mendapat sijil Audit Bersih .
 • Meningkatkan persepsi dan kepuasan pelanggan dengan menepati Piagam Pelanggan dan peraturan yang ditetapkan.
 • Menggalakkan budaya penambahbaikan berterusan oleh semua staf dengan penglibatan staf sekurang-kurangnya dalam satu projek atau inisiatif kualiti setiap tahun.
 • Mencapai penggunaan 100% sistem teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi semua operasi sistem pengurusan kewangan.

Piagam Pelanggan

Kami Beriltizam Memberi Perkhidmatan Yang Cekap, Cepat, Tepat Dan Bertanggungjawab Untuk Mencapai


Objektif Pejabat Bendahari

1. Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan UiTM Cawangan yang lengkap mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari.

2. Menyediakan Agihan Peruntukan Tahunan mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari.

3. Mengeluarkan Pesanan Tempatan untuk permohonan perolehan melalui:-

a. Tender / Sebut Harga Rasmi / Rundingan Terus dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan perolehan dalam FAIS.
b. Pembelian Terus / Kontrak Pusat dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh permohonan belian diluluskan dalam FAIS.

4. Menjelaskan pembayaran ke atas semua tuntutan dalam tempoh tujuh hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

5. Menyampaikan e-tiket kapal terbang melalui e-mel selewat-lewatnya satu hari sebelum tarikh penerbangan bagi tempahan yang diterima tidak lewat dari tujuh hari bekerja sebelum tarikh penerbangan.

6. Mengeluarkan barang stor dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

7. Melaksana keputusan pelupusan dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh kelulusan satu minggu diterima.

8. Mengemukakan penyata kewangan yang muktamad bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Pengarah Jabatan Audit Negara, Cawangan Negeri sebelum atau pada 30 April tahun berikutnya satu minggu diterima.

Muat Turun Borang - Staf

Pendahuluan/Tuntutan

Gaji/elaun/lebih masa

 • Penyata Tuntutan Kerja Lebih Masa (OT)
 • Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sepenuh Masa)
 • Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PJJ)
 • Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PLK)
 • Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sarjana)
 • Jadual Kedatangan Pekerja Harian
 • Penyata Tuntutan Elaun Mengawas Makmal
 • Tuntutan Menyedia dan Memeriksa Kertas Jawapan Peperiksaan
 • Senarai Semakan Baki Hutang di Bhgn Pengurusan Gaji
 • Sijil Pengesahan Penyelesaian Hutang Staf UiTM
 • Borang Pembayaran Pendapatan Bulanan Melalui Bank

Tiket kapal terbang

 • Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang

Borang kod akaun

 • Buku Kod Akaun

Muat Turun Borang - Jabatan

Perolehan

Harta Benda

BORANG PELUPUSAN HARTA BENDA

BORANG PELUPUSAN PERALATAN KOMPUTER

BORANG KEHILANGAN