DEPUTY RECTOR

TRHEP    

  

DR. JASMINE DAVID
Deputy Rector of Student Affairs

Menara Wibawa,
UiTM Cawangan Sabah,
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel No : 088-325151

 

Introduction

Bahagian Hal Ehwal Pelajar merupakan salah satu bahagian yang penting di dalam organisasi kampus cawangan. Bahagian ini bertanggungjawab untuk membantu Universiti bagi melahirkan gradúan yang mempunyai Kemahiran Insaniah (KI) dan berpesonaliti unggul bagi memenuhi keperluan global.

Peranan ini dimainkan menerusi dua fungsi terasnya (core business) iaitu Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar serta menyediakan Kemudahan dan Perkhidmatan Pelajar.

Terdapat 8 Unit di bawah BHEP bagi menjalankan fungsi – fungsinya iaitu :

1) Unit Pentadbiran Am BHEP

2) Unit Pengurusan Kolej

3) Unit Kokurikulum

4) Unit Kebudayaan

5) Unit Kesihatan

6) Unit Sukan

7) Unit Kerjaya dan Kaunseling

8) Unit Latihan Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar


Vision

Menjadi sekretariat Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Sabah yang unggul.

Mission

Mengurus dan menyediakan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar dengan cekap dan berkualiti.

Objectives

1) Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan pelajar bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selamat.

2) Merancang dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang holistik dan mempunyai nilai tambah secara berterusan.

Clients' Charter

» Menyediakan bantuan kebajikan kepada pelajar yang memohon dan layak.
» Menyediakan kemudahan penginapan 100% mengikut tahap kapasiti sedia ada berdasarkan kelayakkan.
» Menyediakan bantuan elaun makan sekurang – kurangnya 75% kepada pelajar sepenuh masa mengikut kelayakan.
» Merancang dan / atau Menyelaras Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Sekurang-kurangnya 4 Program Dalam Setahun.
» Merancang dan / atau Menyelaras Kegiatan Rekreasi dan Aktiviti Lasak Sekurang-kurangnya 4 Program Dalam Setahun.
» Merancang dan / atau Menyelaras Program Promosi Kesihatan Sekurang-kurangnya 4 Program Dalam Setahun.
» Merancang dan / atau Menyelaras Program Bimbingan Kerjaya dan Kaunseling Sekurang-kurangnya 4 Program Dalam Setahun.
» Memastikan Penglibatan Sekurang-kurangnya 80% Pelajar Di Dalam Aktiviti Sukan.