FAKULTIPENGURUSANDAN PERNIAGAAN

BA111
DIPLOMA
PENGURUSAN PERNIAGAAN

     
Reference Number : MQA/SWA12646
Certificate Number : xxxx
Name of Qualification : Diploma in Business Studies
Date of Accreditation (dd/mm/yyyy) : Starting 08/03/2019
Compliance Audit :

Lanjut

BA240
SARJANA MUDA
PENTADBIRAN PERNIAGAAN
(KEPUJIAN) KEWANGAN

     
Reference Number : MQA/SWA12754
Certificate Number : xxxx
Name of Qualification : Bachelor of Business
Administration (Hons.)
Finance
Date of Accreditation (dd/mm/yyyy) : Starting 06/02/2018
Compliance Audit :
Lanjut

BA117
DIPLOMA
PENGURUSAN PERNIAGAAN
(PENGANGKUTAN)

     
Reference Number : MQA/SWA11876
Certificate Number : 19721
Name of Qualification : Diploma in Banking Studies
Date of Accreditation (dd/mm/yyyy) : Starting 05/04/2018
Compliance Audit :
Lanjut

BA242
SARJANA MUDA
PENTADBIRAN PERNIAGAAN
(KEPUJIAN) PEMASARAN

     
Reference Number : MQA/SWA12506
Certificate Number : 19144
Name of Qualification : Bachelor of Business
Administration (Hons)
Marketing
Date of Accreditation (dd/mm/yyyy) : Starting 15/12/2017
Compliance Audit :
Lanjut

BA119
DIPLOMA
PENGAJIAN PERBANKAN

     
Reference Number : MQA/SWA11876
Certificate Number : 19721
Name of Qualification : Diploma in Banking Studies
Date of Accreditation (dd/mm/yyyy) : Starting 05/04/2018
Compliance Audit :
Lanjut

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my