PROFILKAMPUS

FILOSOFI

UNIVERSITI

Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.

VISI

UNIVERSITI

Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan.

MISI

UNIVERSITI

Menjuarai pembangunan bumiputera profesional yang tangkas menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak.

OBJEKTIF UNIVERSITI

1) Memperluas akses pendidikan tinggi

2) Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia

3) Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negara dan kemakmuran global.

4) Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global.

5) Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.

6) Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien.

7) Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu.

8) Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri.

9) Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik.

10) Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi.

NILAI UNIVERSITI

1) KECEMERLANGAN

Mengamalkan kualiti piawai dalaman yang standard bagi memenuhi keperluan dan jangkaan pemegang taruh

2) SINERGI

Bekerjasama rapat untuk memaksimumkan produktiviti yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat

3) INTEGRITI

Memupuk nilai kejujuran, hormat dan ketelusan untuk mencapai standard profesionalisme yang tinggi

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my