BAHAGIANPENGURUSANFASILITI

MENGENAI BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI

Bahagian Pengurusan Fasiliti merupakan bahagian yang signifikan dalam memastikan fasiliti dan kemudahan kampus disediakan dan dijaga dengan baik bagi keselesaan para pelanggan kampus.  

Strategi Pengurusan Fasiliti yang diamalkan oleh bahagian ini adalah :

 • Penyelenggaraan Pencegahan adalah perkhidmatan penyelenggaraan dilakukan untuk mencegah kegagalan kemudahan Universiti atau keengganan membuat pemeriksaan dan pengesanan yang sistematik
 • Penyelenggaraan Berkanun adalah di mana semua loji mekanikal seperti lif, pencawang kunci pendaftaran, sistem penggera kebakaran, semuanya mesti dijaga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh agensi yang berkuasa..
 • Pemeliharaan Pembetulan didefinisikan sebagai penyelenggaraan kemudahan sehingga dapat berfungsi seperti biasa.
 • Backlog penyelenggaraan adalah perkhidmatan yang tidak dapat dilakukan dan ia luar biasa dan harus segera dilaksanakan.
Senarai Perkhidmatan Bahagian Pengurusan Fasiliti :

 • Pengurusan Sisa Berbahaya
 • Pengurusan Sanitari
 • Kawalan perosak dan hidupan liar
 • Kerja-kerja landskap dan tanah
 • Kualiti Kuasa dan Pengurusan Penjimatan Tenaga
 • Sistem Respon Kecemasan dan Keselamatan
 • Sistem melawan api
 • Sistem Lif dan Lif
 • Sistem Penyaman Udara & Pengudaraan
 • Elektrik dan Elektronik
 • Pengurusan acara
 • PABX dan Telekomunikasi
 • Bekalan Air Berkualiti
 • Sistem Pengurusan dan Sokongan Kemudahan
 • Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Kampus
 • Pengurusan Projek (Capitoal / Minor)
 • Perolehan dan Kawalan Kos
Button

VISI

Menjadi organisasi pengurusan kemudahan bumiputera profesional selaras dengan visi UiTM.

MISI

Meningkatkan pengurusan kemudahan serta mengoptimumkan penggunaan aset dan secara profesional melalui teknologi terbaik untuk menyediakan kemudahan pendidikan, pengajaran dan penyelidikan yang kondusif dan dinamik untuk UiTM.

OBJEKTIF

 • Mamastikan 75% aktiviti BPF dirancang dan 25% dilaksanakan dalam keadaan kecemasan.
 • Tahap kepuasan pelanggan 75% berdasarkan maklum balas pelanggan.
 • Kos operasi tidak melebihi RM3.50 / kaki persegi sebulan.
 • Maklum balas kepada pelanggan mengenai aplikasi perkhidmatan BPF. Pengesahan pembayaran untuk semua perkhidmatan dan kerja yang diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja dari penerimaan invois.
            Telefon: 24 jam
            Surat: 7 hari
            Aduan tidak melebihi 5% dari keadaan audit.

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my