UNITPERANCANGANSTRATEGIK

MENGENAI UNIT PERCANCANGAN STRATEGIK

Unit Perancangan Strategik kampus adalah berperanan untuk menerajui perancangan strategik kampus yang cemerlang selaras dengan perancangan strategik yang telah digariskan oleh pihak universiti. 

Unit ini menjalankan fungsi-fungsi penting seperti berikut :

1. Pelan strategik kampus dan universiti

 • Menjadi penyelaras kepada pembangunan pelan strategik universiti
 • Merancang, mengurus dan melaksana hala tuju kampus serta universiti
 • Memantau pelaksanaan pelan strategik
 • Memantau pencapaian pelan strategik
 • Menyediakan laporan prestasi pelan strategik

2. Pencapaian dan Penarafan Universiti

 • Merancang pelan strategik dan tindakan untuk meningkatkan penarafan kampus dan universiti
 • Membuat jaringan strategik dengan badan penarafan dan pihak berkepentingan
 • Urusetia kepada Penarafan universiti dalam dan luar Negara
 • Membuat simulasi data strategik penarafan
 • Menghasilkan bahan mengenai penarafan universiti

3. Pengurusan Data dan Perancangan Strategik Universiti

 • Merancang, merangka dan mengurus sistem pengurusan data strategik kampus dan universiti
 • Menganalisa dan menjalankan simulasi terhadap data-data strategik kampus dan  universiti
Button

VISI

Menjadi peneraju kepada perancangan strategik kampus.

MISI

Menggerakkan, menyelaras dan memantau perancangan strategik melalui kesepakatan dalam bidang pendidikan tinggi, penyelidikan dan khidmat yang berpandukan kepada perancangan strategik dan keberhasilan utama universiti.

OBJEKTIF

 • Merancang, mengurus dan menyelia aktiviti berkaitan perancangan strategik kampus.
 • Mengelola dan menyelaraskan sasaran tahunan dalam perancangan strategik kampus dan universiti.
 • Memantau progres dan pencapaian sasaran perancangan strategik kampus.

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my