REKTORUiTM CAWANGAN SABAH

Image
YBHG. DATUK PROF. MADYA DR. HJ. ABDUL KADIR BIN HJ.ROSLINE
REKTOR
UiTM CAWANGAN SABAH

P.G.D.K. , A.D.K., F.I.I.P.M., Ph.D.
Rektor Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah adalah alumni universiti dan pensyarah di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Dasar. Sumbangannya kepada universiti merangkumi bidang kritikal dalam pembangunan pentadbiran, akademik dan modal insan. Pengalamannya yang sangat luas dalam tadbir urus universiti berasal dari memegang jawatan pengurus yang lalu di universiti termasuk sebagai Timbalan Rektor (Hubungan Penyelidikan dan Perindustrian), Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Penyelaras Program Diploma Pentadbiran Awam, dan Pegawai Eksekutif di mana dia pertama kali memulakan kerjayanya di universiti pada tahun 1988.

Beliau adalah pemegang Ph.D. dalam HRM Pengurusan Awam, dari Cardiff University, Wales (UK) dan Diploma Pascasiswazah dalam Metodologi Penyelidikan dari Cardiff Business School (CARBS). Beliau mendapat Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan & Ekonomi) dari Edith Cowan University, Australia Barat, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia (Kepujian) dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam dan Diploma Pentadbiran Awam dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah. Bidang kepakaran akademiknya adalah Pengajian Organisasi, Pengurusan Awam (HRM), Pembelajaran Organisasi, Pembelajaran di Tempat Kerja dan Hubungan Industri. Pada masa ini, beliau terlibat dalam penyeliaan pelajar bagi program PhD dan Master.

Sebagai menghargai kepakarannya, Datuk Prof Madya Dr. Abdul Kadir telah dilantik sebagai salah satu Pengulas Panel Pendidikan Nasional yang berfungsi sebagai badan pemikir kepada kerajaan mengenai dasar pendidikan nasional. Penglibatan beliau dalam badan-badan gabungan profesional juga amat signfikan. Antara penglibatan beliau adalah sebagai ahli badan berprestij seperti European Group for Organizational Studies (EGOS), Knowledge Management Association of Malaysia (KMAM) dan Malaysian Institute of Human Resource Management (MIHRM). Penglibatan dan keahlian beliau yang lain dalam Badan Profesional dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) adalah seperti berikut:

 • Anggota panel nasional dalam Kajian Sistem Pendidikan Nasional, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Ahli Jawatankuasa Penasihat Industri, Politeknik Kota Kinabalu, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
 • Ahli Jawatankuasa Pemandu, Lembaga Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA)
 • Anggota Lembaga Penasihat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • Ahli Jawatankuasa Pendidikan Islam, Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS)
 • Ahli lembaga Yayasan Nur Jauhar
 • Ahli Majlis Tertinggi, Majlis Penasihat Dakwah Sabah (IPDAS)
 • Anggota Lembaga Pelawat, Rumah Kebajikan Kanak-kanak Papar, Sabah
 • Naib Presiden Persatuan Dusun Islam Sabah (PDIS)
 • Timbalan Supritendan KOR SUKSIS (DSP / KS), Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Ahli, Persatuan Penyelidikan Kualitatif Malaysia (QRAM) (Sejak 2011)
 • Ahli, Kumpulan Eropah untuk Kajian Organisasi (EGOS) (Sejak 2007)
 • Anggota, Institut Pengurusan Sumber Manusia Malaysia (MIHRM) (Sejak 1994)
 • Ahli Jawatankuasa Pengasas Persatuan Pengurusan Pengetahuan, Malaysia (Sejak 1996)
 • Ahli, Persatuan Pengurusan Pengetahuan, Malaysia (Sejak 1996)
 • Komuniti Amalan Kumpulan Perbincangan Antarabangsa (CP Antarabangsa)
 • Panel Penasihat, AJK Biro Pendidikan Negeri Sabah (2009)
 • Ahli Editorial, Jurnal Institut Kajian Pembangunan Sabah  (IDS) Sabah (2010)
Image

ENCIK ABDUL KADIR HASSAN

Pengetua Kampus YS-ITM

1973 - 1979

DR. HJ. WAN MUHAMMAD WAN KADIR

Pengetua Kampus YS-ITM

1979 - 1981

TN. HJ. ALI NYAK SAAD

Pengetua Kampus YS-ITM

1981 - 1984

ENCIK SHAFIE MEHAD

Pengetua Kampus YS-ITM

1984 - 1988

ENCIK WAN ABAID WAN ISMAIL

Pengetua Kampus YS-ITM

1988 - 1990

ENCIK BAHARUDDIN ISMAIL

Pengetua Kampus YS-ITM

1990 - 1995

ENCIK ZAINUDDIN OSMAN

Provos ITM Sabah

1995 - 1999

DR HJ NASARUDDIN OTHMAN

Pengarah Kampus UiTM Sabah

1999 - 2000

PROF. MADYA DR. HJ. MOHD. SHUKRI HJ. OMAR

Pengarah Kampus UiTM Sabah

2002 - 2006

PROF. MADYA DATUK DR. WORRAN HJ.KABUL

Pengarah Kampus UiTM Sabah

2006 - 2010

DATUK PROF. MADYA DR. HJ. ABDUL KADIR HJ. ROSLINE

Rektor UiTM Cawangan Sabah

2010 - Kini

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my