FAKULTIPERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI

Nama
Jawatan
Bidang
No. Telefon
PENSYARAH KANAN
AGRONOMI
088 - 325107
PENSYARAH
PATOLOGI TUMBUHAN
088 - 325110
PENSYARAH
KAJI UKUR G/INFORMIK
088 - 513746
PENSYARAH KANAN
PATOLOGI
088 - 513678
PROFESOR MADYA
AGRONOMI
088 - 513793
PENSYARAH
AGRIBUSINESS
088 - 325105
PENSYARAH
PENGURUSAN PERLADANGAN
088 - 325177
PENSYARAH KANAN
PATOLOGI
088 - 513643
PENSYARAH KANAN
PERNIAGAAN TANI
088 - 325241
PENSYARAH 
AGRONOMI
088 - 513660
PENSYARAH 
SAINS TANAH
088 - 325151
PENSYARAH 
PENGURUSAN PERLADANGAN & PERNIAGAAN TANI
088 - 325151

  HUBUNGI KAMI

  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
  Kampus Kota Kinabalu
  Beg Berkunci 71,
  88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
   
  Tel.     : +6088 - 325151
  Faks   : +6088 - 513855
  E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my