BAHAGIANHAL EHWAL AKADEMIK

MENGENAI BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Sabah ditubuhkan ketika YS-ITM mula beroperasi di Kota Kinabalu, Sabah pada bulan Mac 1973. Selaras dengan peranan awalnya sebagai kampus pengumpan, ia dimulakan dengan program persediaan seperti Pra-Sains dan Pra- Perdagangan. Setelah tamat, pelajar melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains dan Perdagangan sama ada di kampus UiTM Shah Alam atau kampus Perlis.

Pelajar yang mengikuti program Diploma Perakaunan dan Diploma Pengajian Perniagaan menamatkan pengajian mereka di UiTM Shah Alam, sementara pelajar yang mengikuti kursus Diploma in Stenografi menamatkan pengajian di UiTM Cawangan Sabah. Walau bagaimanapun, kursus Diploma Stenografi tidak lagi ditawarkan mulai tahun 2000. Bilangan tenaga pengajar telah meningkat secara konsisten selama bertahun-tahun dan pada masa ini jumlahnya kira-kira 160. Semua pelajar yang mendaftar di UiTM Cawangan Sabah akan menamatkan pengajian di kampus ini kecuali bagi mereka yang memohon pertukaran antara kampus. UiTM Cawangan Sabah kini menawarkan dua program di peringkat Pra-Diploma, lapan program di peringkat Diploma, tujuh program Ijazah Sarjana Muda dan empat program di peringkat Sarjana. Kakitangan Akademik UiTM yang telah dilantik ke jawatan Timbalan Pengetua dan yang telah menyumbang kepada perkembangan Jabatan Hal Ehwal Akademik adalah:

1. Encik Mohammad Ali Hassan
2. Encik Mohd Kamal Abdul Rahman
3. Encik Mohd Tahir Abdul Hamid
4. Tuan Musa Ahmad
5. Prof. Madya Zainuddin Osman
6. Puan Hajah Saidah Haji Muhd ​​Salleh
7. Prof. Madya Dr Worran Haji Kabul
8. Prof. Madya Ab. Rahman Haji Kimsin
9. Prof. Madya Hajjah Rosdiana Hj. Sukardi
10. Prof Madya Jasman Jaafar
11. Dr. Firdausi Suffian

Sejak Bahagian Peperiksaan UiTM Shah Alam ditempatkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Akademik pada Januari 2001, pelbagai kampus cawangan telah mendapat kebenaran untuk mencetak kertas peperiksaan akhir mereka sendiri. Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Sabah diberi mandat ini pada bulan Jun 2001. Tugas mencetak kertas peperiksaan dan menjalankan peperiksaan akhir adalah salah satu fungsi utama Jabatan Hal Ehwal Akademik setiap semester.

Fungsi-fungsi utama BHEA adalah seperti berikut:
Button
Pentadbiran Am
Pentadbiran Am$20.00
 • Mengurusakn pendaftaran kursus pelajar.
 • Mengemas kini pendaftaran kursus pelajar di SIMS.
 • Menguruskan pengesahan pendaftaran kursus untuk pemerhatian pensyarah dan pelajar.
 • Menguruskan slip peperiksaan pelajar.
 • Menguruskan dan menyemak permohonan pelajar untuk pengecualian kredit.
 • Menguruskan dan menyediakan jadual waktu peperiksaan pelajar untuk UiTM Cawangan Sabah.
 • Menguruskan dan menyediakan salinan induk kertas soalan.
 • Menguruskan dan mencetak kertas peperiksaan apabila diperlukan.
 • Menguruskan dan menjalankan peperiksaan akhir pelajar.
 • Menguruskan dan menyemak markah peperiksaan di SIMS.
 • Mengendalikan mesyuarat peperiksaan di peringkat program dan Jawatankuasa Akademik.
 • Menguruskan rayuan untuk memeriksa semula keputusan peperiksaan akhir dan permohonan pelajar untuk melanjutkan pelajaran.
 • Menguruskan pembetulan / semakan keputusan peperiksaan akhir pelajar.
Menguruskan perancangan dan pengambilan pelajar
Menguruskan perancangan dan pengambilan pelajar$20.00
 • Menyiapkan unjuran pengambilan pelajar baru.
 • Menguruskan pengambilan pelajar baru di UiTM Cawangan Sabah.
 • Membantu calon berpotensi dalam pendaftaran dalam talian.
 • Menjalankan program misi akademik untuk membantu calon yang berpotensi dari luar bandar untuk melanjutkan pelajaran di UiTM.
 • Mengurus dan menyelaraskan penyediaan jadual waktu pelajar menggunakan SSS / ICReSS.
 • Menguruskan keperluan dan kemudahan bilik kuliah.
 • Menjaga dan mengemas kini sukatan pelajaran dan struktur kursus / pengajian pelajar.
 • Mengurus proses pemilihan kursus bagi pelajar peringkat Pra Diploma.
Menguruskan rekod pelajar
Menguruskan rekod pelajar$20.00
 • Menguruskan pendaftaran pelajar baharu dan lama.
 • Mengemas kini rekod dan rancangan belajar pelajar di iSIS.
 • Menyimpan rekod dalam fail peribadi pelajar.
 • Menyiapkan senarai kelas untuk rujukan pensyarah.
 • Menguruskan permohonan pelajar untuk menukar program.
 • Menguruskan permohonan pelajar untuk menukar status dari sepenuh masa hingga separuh masa.
 • Menguruskan dan mengemas kini permohonan pelajar untuk cuti khas.
  .
Menguruskan cetakan bahan berkaitan akademik
Menguruskan cetakan bahan berkaitan akademik$20.00
 • Mencetak bahan rasmi seperti sukatan pelajaran, soalan ujian, kuiz, dll untuk pensyarah.
 • Mencetak bahan rasmi untuk jabatan / unit di UiTM Cawangan Sabah (bagi mereka yang memerlukan percetakan digital).
Menguruskan penilaian dan peperiksaan akhir pelajar
Menguruskan penilaian dan peperiksaan akhir pelajar$20.00
 • Menguruskan pendaftaran kursus pelajar.
 • Mengemas kini pendaftaran kursus pelajar di SIMS.
 • Menguruskan pengesahan pendaftaran kursus untuk pemerhatian pensyarah dan pelajar.
 • Menguruskan slip peperiksaan pelajar.
 • Menguruskan dan menyemak permohonan pelajar untuk pengecualian kredit.
 • Menguruskan dan menyediakan jadual waktu peperiksaan pelajar untuk UiTM Cawangan Sabah.
 • Menguruskan dan menyediakan salinan induk kertas soalan.
 • Menguruskan dan mencetak kertas peperiksaan apabila diperlukan.
 • Menguruskan dan menjalankan peperiksaan akhir pelajar.
 • Menguruskan dan menyemak markah peperiksaan di SIMS.
 • Mengendalikan mesyuarat peperiksaan di peringkat program dan Jawatankuasa Akademik.
 • Menguruskan rayuan untuk memeriksa semula keputusan peperiksaan akhir dan permohonan pelajar untuk melanjutkan pelajaran.
 • Menguruskan pembetulan / semakan keputusan peperiksaan akhir pelajar.

VISI

Menjadi pusat kecemerlangan pengurusan akademik.

MISI

Mengurus dan menyelaraskan semua aktiviti pengurusan akademik dengan penuh tanggungjawab.

OBJEKTIF

 • Membentuk pelajar menjadi individu yang mematuhi prosedur dan peraturan akademik UiTM.
 • Melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik.
 • Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran terkini.
 • Memastikan bahawa tenaga pengajar mencukupi untuk memenuhi keperluan tenaga kerja dari pelbagai program akademik yang ditawarkan.

PIAGAM PELANGGAN

 • Menyebarkan maklumat mengenai peraturan akademik, jadual pengurusan akademik dan prosedur terkini kepada semua pelajar, pensyarah dan kakitangan Bahagian Hal Ehwal Akademik melalui pekeliling, pemberitahuan atau taklimat dalam masa tiga (3) hari setelah menerima maklumat tersebut.
 • Menyediakan kemudahan asas untuk bilik kuliah dan memantau kebersihan bilik tersebut sekurang-kurangnya dua kali (2 kali) sebulan.
 • Memastikan Penyelaras Program / Penyelaras menganjurkan klinik bimbingan pelajar untuk kursus kritikal sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester.
 • Mendapatkan laporan mengenai kehadiran pensyarah di bilik kuliah dari Penyelaras Program / Penyelaras sekurang-kurangnya sebulan sekali.
 • Mendapatkan laporan mengenai ketiadaan pelajar yang hanya mencapai 10% dari jumlah jam kuliah.
 • Menjalankan program Misi Akademik di sekurang-kurangnya empat tempat / lokasi berbeza dua kali (2 kali) setahun.
 • Memastikan bahawa kadar lulus pelajar tidak jatuh di bawah 90% setiap semester.
 • Memastikan bahawa jumlah tenaga pengajar sesuai dengan keperluan institusi berdasarkan beban kerja pensyarah.

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my