BAHAGIANPENTADBIRAN

MENGENAI BAHAGIAN PENTADBIRAN

Bahagian Pentadbiran UiTM Cawangan Sabah adalah pusat semua perkara atau aktiviti yang berkaitan dengan pentadbiran melibatkan seluruh kampus. Ia bertanggungjawab untuk pengurusan sumber manusia, pengangkutan dan diketuai oleh seorang Timbalan Pendaftar.

Bahagian ini bertindak sebagai pihak berkuasa utama bagi seluruh kampus dalam semua urusan pentadbiran dan sumber manusia. Ini merangkumi pengambilan pekerja, latihan dan pengembangan staf, kemajuan kerjaya staf, penilaian kakitangan dan kesejahteraan kakitangan.

Selain itu, jabatan ini juga menguruskan urusan pengangkutan dan logistik kampus. Sebagai memenuhi peranan dan fungsinya, Bahagian Pentadbiran bertanggungjawab untuk mengambil kakitangan yang berkelayakan dan kompeten yang dapat membantu mendorong universiti mencapai visi, misi dan objektifnya.

Dalam melaksanakan operasinya, Bahagian Pentadbiran menjalankan tugas dan tanggungjawabnya melalui empat (4) unit utama, iaitu:
Button
UNIT PENTADBIRAN
UNIT PENTADBIRAN$20.00
 • Unit Pentadbiran Am
 • Unit Pengangkutan
UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA$20.00
 • Unit Pengambilan Personel
 • Unit Imbuhan dan Perkhidmatan
 • Unit Pengurusan Prestasi dan Pembangunan Kerjaya
 • Unit Komunikasi dan Kesejahteraan Kakitangan
UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA$20.00
 • Unit Latihan & Pembangunan Kakitangan
UNIT DISIPLIN
UNIT DISIPLIN$20.00
 • Unit Disiplin

VISI

Menjadi Pusat Kecemerlangan Pengurusan Sumber Manusia dan menyumbang ke arah merealisasikan Visi Universiti.

MISI

Mengurus dan mengembangkan sumber daya manusia dengan penuh dedikasi untuk memenuhi keperluan perkhidmatan awam.

OBJEKTIF

 • Menyediakan kakitangan yang berkelayakan, berbakat dan cekap untuk mentadbir dan menjalankan aktiviti universiti dengan berkesan dan cekap
 • Memastikan semua aktiviti dan pengurusan sumber manusia adalah selaras dengan objektif, visi dan misi UiTM.

PIAGAM PELANGGAN

 • Menyediakan kakitangan yang berkelayakan dan sesuai untuk memenuhi keperluan jabatan.
 • Memastikan maklumat dan rekod kakitangan disimpan dan dikemas kini.
 • Memastikan bahawa penilaian staf dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan dan disahkan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia.
 • Memastikan bahawa semua kakitangan mematuhi Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) dan semua polisi yang berkaitan dengan perkhidmatan awam.
 • Menguruskan program pembangunan sumber manusia mengikut prinsip latihan UiTM dan dengan cara yang menjimatkan.
 • Memastikan bahawa kebajikan kakitangan dijaga sepanjang perkhidmatan mereka.
 • Memastikan bahawa prosedur pemfailan dan rakaman mematuhi prosedur yang digariskan dalam Akta Arkib Negara Malaysia dan Bahagian Arkib dan Muzium, UiTM.
 • Memastikan kenderaan rasmi UiTM dikekalkan dalam keadaan baik dan memenuhi standard keselamatan.

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my