BAHAGIANINFOSTRUKTUR

MENGENAI BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

Bahagian Infostruktur yang dahulunya dikenali sebagai Bahagian Pengurusan ICT bertanggungjawab menguruskan kemudahan berkaitan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) di UiTM Cawangan Sabah.

Terdapat 5 Fungsi Utama di bawah seliaan Bahagian Infostruktur iaitu : -
      
 • Merancang, Mengurus dan menyedia keperluan ICT yang terkini untuk Universiti /Kampus.
 • Merancang, Mengurus dan menyelenggara perkakasan, dan sistem ICT.
 • Merancang dan menguruskan perisian yang diperlukan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran.
 • Mengurus makmal komputer – pengajaran dan pembelajaran.
 • Memantau dan menyelenggara sistem pengurusan pejabat yang dibangunkan oleh Pejabat Infostruktur.
Button
Pentadbiran Am
Pentadbiran Am$20.00
 • Pengurusan rekod dan fail
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan jabatan
UNIT PENGURUSAN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT
UNIT PENGURUSAN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT$20.00
 • Memastikan rangkaian ICT universiti dan kampus berada pada tahap keselamatan yang tinggi
 • Menyelaras keperluan rangkaian dan keselamatan ICT
UNIT SISTEM DAN APLIKASI
UNIT SISTEM DAN APLIKASI$20.00
 • Memastikan sistem-sistem yang digunakan oleh pengguna berfungsi dengan baik
 • Memastikan rangkaian berfungsi dengan baik dan memenuhi keperluan pengguna di kampus
UNIT PERKHIDMATAN PENGGUNA
UNIT PERKHIDMATAN PENGGUNA$20.00
 • Memastikan perkhidmatan sistem dan rangkaian di dalam kampus memenuhi keperluan pengguna
 • Membantu dan menyelesaikan isu melibatkan pengguna berkaitan dengan infostruktur

VISI

Menjadi pakar rujuk dalam hal perkakasan, perisian, rangkaian dan pembangunan sistem pengurusan komputer.

MISI

Mewujud, menyelaras dan menyelenggara keperluan infrastruktur dan sistem komunikasi serta teknologi maklumat (ICT).

OBJEKTIF

 • Merancang, mengurus dan menyedia keperluan ICT yang terkini untuk Universiti.
 • Merancang, mengurus dan menyelenggara perkakasan dan sistem ICT.
 • Mengurus makmal komputer menjadi salah sebuah tempat menimba ilmu yang cekap dan berkesan.
 • Merancang dan menguruskan perisian yang diperlukan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran.

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my