KETUAPUSAT PENGAJIANDAN KOORDINATOR

Image
DR. SITTI SYAMSIAR MUHARRAM
KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI PERAKAUNAN


No. Tel. : 088-513691
E-mel : sitti219@uitm.edu.my
 
Image
DR. AJIS LEPIT
KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI SAINS GUNAAN


No. Tel. : 088-513711
E-mel : ajis@uitm.edu.my
 
Image
DR. ASRI SALLEH
KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

No. Tel. : 088-513676
E-mel : asris897@uitm.edu.my  
 
Image
DR. MOHD. SHAMLIE SALISI
KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN
(DIPLOMA)

No. Tel. : 088-513681
E-mel : shamlie@uitm.edu.my
 
Image
DR. HYLMEE MATAHIR
KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN
(SARJANA MUDA)

No. Tel. : 088-325151
E-mel : hylme703@uitm.edu.my
 
Image
PROF. MADYA Ts. DR. HENDRY JOSEPH
KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI


No. Tel. : 088-513793
E-mel : hendry@uitm.edu.my
 
Image
PUAN SILVERINA A KIBAT
KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

No. Tel. : 088-513733
E-mel : silve598@uitm.edu.my 
Image
USTAZAH NOR ALHANA ABD MALIK
KETUA PUSAT PENGAJIAN
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI

No. Tel. : 088-513685 / 5146
E-mel : noral801@uitm.edu.my 
Image
PUAN ARIES HENRY JOSEPH
KETUA PUSAT PENGAJIAN
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

No. Tel. : 088-325114
E-mel : aries@uitm.edu.my
Image
DR. AGNES PAULUS JIDWIN
KETUA PUSAT PENGAJIAN
INSTITUT PENDIDIKAN BERTERUSAN
DAN PENGAJIAN PROFESIONAL

No. Tel. : 088-325207
E-mel : agnes@uitm.edu.my 
Image
DR. JASMAN TUYON
KETUA PUSAT PENGAJIAN
PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH


No. Tel. : 088-325161
E-mel : jasma402@uitm.edu.my
Image
DR. HAIDY HENRY DUSIM
KOORDINATOR SARJANA (PENYELIDIKAN)
PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH


No. Tel. : 088-325151
E-mel : haidy302@uitm.edu.my
Image
DR. LO CHOR WAI
KOORDINATOR SARJANA (KERJA KURSUS)
PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH

No. Tel. : 088-325166
E-mel : lochor068@uitm.edu.my
Image
EN. AZWAN AHZRAN PERMAN
KOORDINATOR PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI
PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH

No. Tel. : 088-325151
E-mel : azwan0574@uitm.edu.my
Image
DR. JAIN YASSIN
KOORDINATOR PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI
PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH

No. Tel. : 088-325151
E-mel : jainyassin@uitm.edu.my
Image
DR. KHAIRUL ANWAR
KOORDINATOR FAKULTI
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

No. Tel. : 088-325151
E-mel : khair274@uitm.edu.my
Image
DATIN DR. RAFIDAH BINTI DATUK HJ. SALLEH
KOORDINATOR FAKULTI
FAKULTI UNDANG-UNDANG

No. Tel. : 088-325151
E-mel : rafidah632@uitm.edu.my
Image
TN. HJ. MULIYADI HJ. GULILING
KOORDINATOR 
KAMPUS TAWAU

No. Tel. : 089 - 951611
E-mel : muliyadi@uitm.edu.my
Image
CIK Ts. SITI AMINAH MOHAMMAD
KOORDINATOR 
MAKMAL SAINS DAN AGROTEKNOLOGI

No. Tel. : 088-513728
E-mel : ct_syamin@uitm.edu.my
 
Image
PUAN SITI HAJAR MD SHAHAR
KOORDINATOR
PUSAT HOSPITALITI

No. Tel. : 088 - 325422
E-mel : sitihajar@uitm.edu.my
Image
CIK DELIA L OLAYBAL
PENYELARAS
BAHASA KETIGA

No. Tel. : 088-513700
E-mel : delia733@uitm.edu.my
 

HUBUNGI KAMI

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah
Kampus Kota Kinabalu
Beg Berkunci 71,
88997 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.
 
Tel.     : +6088 - 325151
Faks   : +6088 - 513855
E-mel : korporatsabah@uitm.edu.my